BDMC 2018

  • Countdown 00 Days

Organizing Committee

 

Bin Zhang (Chair)

Zhejiang University

China

Liang Ma

Zhejiang University

China

Y.H.(Helen)Zhang Zhejing University Press China

Yong He

Zhejiang University

China

Mario Monzón University of Las Palmas de Gran Canaria Spain
Ting Zhang Tsinghua University China

Jun Yin

Zhejiang University

China

Yancheng Wang

Zhejiang University

China

Mengfei Yu

Zhejiang University

China

Chaozong Liu University College London UK
Miguel Oliveira University of Minho

Portugal

Ling Wang Xi'an Jiaotong University China

Secretariat: info@bdmconference.org

Registration: registration@bdmconference.org

Abstract submission: abstract@bdmconference.org