BDMC 2018

  • Countdown 00 Days

Contact

1. Secretariat:  info@bdmconference.org
2. Registration:  registration@bdmconference.org
3. Abstract submission: abstract@bdmconference.org

 

Secretariat

 

Name

Email

Mobile

General

Liang Ma

liangma@zju.edu.cn

+86 186 5717 5422

Technical Program

Lei Gao

gaolei@zju.edu.cn

+86 152 6701 0824

 

Xue Zhou

zhouxue@zju.edu.cn

+86 132 5083 0610

Registration

Yichen Luo

luoyichen@zju.edu.cn

+86 188 6713 6997

 

Qi Li

leeechard@163.com

+86 158 5811 6678

Exhibition

Qian Xue

zjuxueqian@foxmail.com

+86 176 0419 9370

 

Jintao Li

jintaoli@zju.edu.cn

+86 132 3404 3158

Lab Tour

Yuanzhong Gao

1520715069@qq.com

+86 180 6987 5305

International Coordinator Lei Gao gaolei@zju.edu.cn
+86 152 6701 0824
Travel Agent Shuoshuo Yan 875699240@qq.com +86 135 8819 0434

 

For real-time information, please follow the WeChat public account.

 

 

Secretariat: info@bdmconference.org

Registration: registration@bdmconference.org

Abstract submission: abstract@bdmconference.org